Tanıtım Broşürü   ORMAN FAKÜLTESİ (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

 
Eğitim Süreci

 

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak Karaelmas üniversitesi bünyesinde Orman Fakültesi olarak 1993 yılında Bartın'da kurulmuştur. 2008 yılından itibaren ise, Bartın üniversitesi bünyesinde Eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bartın üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 Programa sahiptir. Kronolojik sırasına göre bu programlar aşağıda verilmiştir:

 

1.      Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (1994-1995 Eğitim-öğretim yılında açılmıştır),

2.      Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı (1995-1996 Eğitim-öğretim yılında açılmıştır),

3.      Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (1996-1997 Eğitim-öğretim yılında açılmıştır),

4.      Orman Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Eğitim-öğretim yılında açılmıştır).

 

Orman Endüstri Mühendisliği Lisans programında; 6 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel görev yapmaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde 4 Anabilim dalı bulunmaktadır:

 

1.      Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi,

2.      Orman Endüstri Makineleri ve İşletme,

3.      Odun Mekaniği ve Teknolojisi,

4.      Orman ürünleri Kimyası ve Teknolojisi.

 

Bölümde tam donanımlı 130 kişi kapasiteli 4 adet amfi derslik, 7 adet laboratuvar, 1 adet 50 kişi kapasiteli bilgisayar salonu, 1 adet 50 kişi kapasiteli teknik resim salonu ve 1 mobilya atölyesi bulunmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

 

Öğrenciler, okudukları bölümle eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler.


Bölümüzün Amaç ve Hedefleri

 

Bartın üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı; orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlaması konularını tanıyan başta odun olmak üzere hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak üzere gerekli bilgiye sahip, karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerileri olan, kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme hünerine sahip mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmektir.

 

Bölümümüzün hedefleri, yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelerek;

 

1.      Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren,

2.      Küresel alandaki gelişmeleri takip edebilip, aynı zamanda rekabet cesaretine sahip olan,

3.      Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan,

4.      Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirebilen, araştırıcı özelliklere sahip ve bilgiye ulaşmanın esaslarını öğrenmiş olan,

5.      Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kendi iş alanlarında daha ön plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan,

6.      Ülkesine ve insanlığa yararlı olan, lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

 

Kabul Şartları

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz MF4 puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümü tercih eden öğrencilere (İlk 3 sırada kazananlar için) “YÖK tarafından 12 ay süre ile karşılıksız burs” verilecektir.

 

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

 

Ders planında belirtilen zorunlu dersler ile asgari sayıda alınması gereken seçmeli derslerden başarıyla geçmiş, en az 240 kredi almış ve 2.00/4 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olabilir.

 

Alınacak Derece ve Lisansüstü Eğitim

 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Orman Endüstri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Orman Endüstri Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

 

İstihdam Olanakları

 

Orman Endüstri Mühendisleri Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Orman Endüstri Mühendisliğinin bölümü mezunları orman ürünleri işleyen tüm sanayi kollarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışmaktadır. Orman endüstri mühendisi, orman ürünleri sanayi alanlarında üretim ve planlama başta olmak üzere ürünlerin tasarım ve çizimlerini yapabilen, orman ürünleri ile ilgili alanlarda fizibilite raporu hazırlayabilen, fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması gibi çalışma alanlarında görev almaktadır.

 

Orman Endüstri Mühendislerinin mühendislik ve teknik hizmet ile ilgili çalışma alanları: Kamu kurumları (Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE, Araştırma Merkezleri ve üniversiteler) Mobilya üretim sanayi, Kereste ve kurutma sanayi, Ahşap parke ve doğrama sanayi, Ahşap işleme makine sanayi, Kaplama levha endüstrileri, Kâğıt hamuru ve kâğıt karton sanayi, Ahşap ürünleri çizim ve tasarım alanları, Fizibilite raporları hazırlama, tesis kurma ve işletme, Orman yan ürünlerinin üretimi ve organizasyonu, Orman ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri, Orman ürünleri ile ilgili tomruk, kereste, kağıt hamuru vb. gibi her türlü hammadde satın alma ve pazarlama, yonga levha, lif levha, kontrplak gibi ahşap esaslı levha üretim ve pazarlama vb. alanlar.

 

Üniversitemizi ve Bölümümüzü Tercih Etmeniz için 5 Neden:

 

1.      KARŞILIKSIZ 4 YIL BOYUNCA 12 AY SÜRELİ YÖK BURSU, (http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/27748561)

2.      AMASRA, SAFRANBOLU, İNKUMU VB. DOĞAL VE KÜLTÜREL TURİZM MERKEZLERİNE YAKINLIK,

3.      MESLEKİ YETKİ YASASINA SAHİP 4 MÜHENDİSLİK ALANINDAN BİRİSİ OLMASI,

4.      KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE MÜHENDİS OLMA YA DA KENDİ İŞLETMESİNİ KURMA İMKÂNI,

COĞRAFİ KONUM OLARAK TÜRKİYE’NİN SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ İŞLETMELERİNE YAKINLIK.