Kastamonu Entegre Kastamonu Yonga Levha Tesisi Teknik Gezisi


Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdullah İSTEK ve Arş. Gör. İsmail ÖZLÜSOYLU öğrencilerimiz ile birlikte Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Entegre Yonga Levha fabrikasını teknik gezi kapsamında ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz, teorik olarak aldıkları "Yonga Levha" dersinin birebir uygulamasını fabrika ölçeğinde görerek tecrübe kazanmış oldular ve fabrikanın üretim akış, işleyiş ve ürünleri hakkında gerekli bilgiler edindiler.


Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ağdacı Mahallesi, 7100, Merkez/BARTIN Tel: +90378 223 5097 Belge Geçer: +90378 223 50 62 E-posta: bof@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi