image/svg+xml
image/svg+xml

Tanıtım

Program Hakkında

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde Orman Fakültesi olarak 1993 yılında Bartın'da kurulmuştur. 2008 yılından itibaren ise, Bartın Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 Programa sahiptir. Kronolojik sırasına göre bu programlar aşağıda verilmiştir:

 

1. Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır)

2. Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı (1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır)

3. Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır)

4. Orman Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır)

 

Orman Endüstri Mühendisliği Lisans programında; 5 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel görev yapmaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde 4 Anabilim dalı bulunmaktadır:

 

1. Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

2. Orman Endüstri Makineleri ve İşletme

3. Odun Mekaniği ve Teknolojisi

4. Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

 

Bölümde tam donanımlı 130 kişi kapasiteli 4 adet amfi derslik, 7 adet laboratuvar, 1 adet 50 kişi kapasiteli bilgisayar salonu, 1 adet 50 kişi kapasiteli teknik resim salonu ve 1 mobilya atölyesi bulunmaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

 

Amaç

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı; orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlaması konularını tanıyan başta odun olmak üzere hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak üzere gerekli bilgiye sahip, karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerileri olan, kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme hünerine sahip mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmektir.

 

Hedef

Bölümümüzün hedefi, yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir eğitim ve araştırma merkezi haline gelerek;

1. Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren,

2.Küresel alandaki gelişmeleri takip edebilip, aynı zamanda rekabet cesaretine sahip olan,

3. Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan,

4. Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirebilen, araştırıcı özelliklere sahip ve bilgiye ulaşmanın esaslarını öğrenmiş olan,

5. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kendi iş alanlarında daha ön plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan,

6. Ülkesine ve insanlığa yararlı olan, lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Eğitim dili Türkçe’ dir.

Orman Fakültesi