Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Dekan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makinaları ve İşletme A.B.D.
+90 378 223 5101
selman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Bülent KAYGIN
Bölüm Başkanı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makineleri ve İşletme A.B.D.
+90 378 223 5088
bkaygin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Müdür Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5074
tumen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Deniz AYDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5077
denizaydemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Ayhan GENÇER
Bölüm Başkan Yardımcısı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürn. Kim. ve Tek.
+90 378 223 5095
agencer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Abdullah İSTEK
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5076
aistek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5087
ggunduz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5075
hsivrikaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5089
akilic@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi S. Murat ONAT
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5099
smuratonat@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yıldız ÇABUK
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makinaları ve İşletme A.B.D.
0378 223 5091
ycabuk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dr. Rıfat KURT
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makineleri ve İşletme A.B.D.
+90 378 223 5096
rkurt@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Dr. Ahmet CAN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5093
acan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Erol İMREN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Endüstri Makineleri ve İşletme A.B.D.
+90 378 223 5092
eimren@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Eser SÖZEN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5106
esozen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Esra CEYLAN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5094
eguner@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. İsmail ÖZLÜSOYLU
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5086
iozlusoylu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Hasan KESKİN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D.
+90 378 223 5086
hkeskin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV