Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
Dekan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5101
selman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Bülent KAYGIN
Bölüm Başkanı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5088
bkaygin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Müdür Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5074
tumen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ
Bölüm Başkan Yardımcısı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5089
akilic@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Deniz AYDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5077
denizaydemir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Abdullah İSTEK
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5076
aistek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5087
ggunduz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5075
hsivrikaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Sezgin Koray GÜLSOY
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5073
sgulsoy@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Ayhan GENÇER
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5095
agencer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Yıldız ÇABUK
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5091
ycabuk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. S. Murat ONAT
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5099
smuratonat@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Erol İMREN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5092
eimren@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Rıfat KURT
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5096
rkurt@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Eser SÖZEN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5106
esozen@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ahmet CAN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5079
acan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Esra GÜNER
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5083
eguner@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. İsmail ÖZLÜSOYLU
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5086
iozlusoylu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Hasan KESKİN
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
+90 378 223 5086
hkeskin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Ağdacı Mahallesi, 7100, Merkez/BARTIN Tel: +90378 223 5097 Belge Geçer: +90378 223 50 62 E-posta: bof@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi